Header image alt text

Золотоніська окружна прокуратура

Структура

Керівник Золотоніської окружної прокуратури — Черненко Тарас Юрійович

- загальна організація роботи;

- забезпечення роботи з кадрами щодо призначення та звільнення працівників у випадках та в порядку, встановлених Законом України «Про прокуратуру», взаємодія із Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів (з моменту початку її діяльності), забезпечення професійної підготовки, підвищення кваліфікації працівників місцевої прокуратури, виховання кадрів;

- здійснення процесуального керівництва на стадії досудового розслідування, участі у судовому провадженні та оскарженні судових рішень щодо кримінальних правопорушень;

- представництвао місцевої прокуратури у зносинах з органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, особами, підприємствами, установами та організаціями, взаємодія з ними у межах чинного законодавства та повноважень.

 

Перший заступник керівника Золотоніської окружної прокуратури  – у межах території міста Золотоноші, Золотоніського району

несе відповідальність за:

- організацію здійснення нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні територіальними підрозділами органів Національної поліції, зокрема з питань додержання законів при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, та у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням слідчими, у тому числі щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- організацію здійснення нагляду за додержанням законів оперативними підрозділами територіальних органів Національної поліції при проведенні оперативно-розшукової діяльності;

- координацію діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності в межах території відповідно до розподілу службових обовязків;

- співпрацю з органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, особами, підприємствами, установами та організаціями;

- організацію діяльності у сфері запобігання корупції;

- організацію роботи та здійснення нагляду у галузі міжнародного співробітництва під час кримінального провадження;

- організацію нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян;

- організацію роботи у сфері захисту інтересів держави у сфері охорони дитинства;

- організацію представництва в суді інтересів держави в суді та їх захисту при виконанні судових рішень;

- організації особистого прийому громадян та розгляду звернень у межах закріпленої території;

- здійснення процесуального керівництва на стадії досудового розслідування, участі у судовому провадженні та оскарженні судових рішень щодо кримінальних правопорушень;

- здійснення контролю за якістю процесуального керівництва на стадії досудового розслідування та участі у судовому провадженні;

- внесення відомостей про результати наглядової і слідчої роботи до визначених форм первинного обліку, звітності, Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно з процесуальними повноваженнями.

 

Прокурор Золотоніської окружної прокуратури Циганник А.В.

Напрямки діяльності:

аналіз (узагальнення), вивченя стану прокурорського нагляду за додержанням вимог закону Золотоніським РВП ГУНП в Черкаській області та його відділень за дорученням керівництва;

здійснення нагляду за додержанням вимог закону Золотоніським РВП ГУНП в Черкаській області, при прийманні, реєстрації, розгляді та вирішенні заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення;

здійснення перевірок стану збереження речових доказів і схоронності тимчасово вилученого майна, достовірнеості та повноти записів у книгах їх обліку відповідно до вимог п. 9.1 наказу Генерального прокурора України № 4-гн-2012;

аналіз (узагальнення), вивчення стану здійснення нагляду за додержанням законів оперативними підрозділами Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області при проведенні оперативно-розшукової діяльності;

здійснення нагляду за додержанням законів оперативними підрозділами Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області при проведенні оперативно-розшукової діяльності.

 

Прокурор Золотоніської окружної прокуратури

Потокі Андрій Андрійович

Напрямки діяльності:

здійснення діяльності у сфері захисту інтересів держави у сфері охорони дитинства, а також захисту прав і свобод дітей

здійснення заходів щодо притягнення осіб до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, виявлення причин та умов, що сприяли їх вчиненню, а також невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб, відшкодування збитків, шкоди, завданих державі внаслідок скоєння таких правопорушень;

забезпечення обов’язкової участі у розгляді судами справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, передбачені статтями 172-4 – 172-9, 172-9-2 КУпАП, стосовно суб’єктів, визначених наказом Генеральної прокуратури України від 13.07.2018 № 135;

здійснення повноважень, передбачених статтями 65-67 Закону України «Про запобігання корупції» стосовно суб’єктів, визначених наказом Генеральної прокуратури України від 13.07.2018.

Прокурор Золотоніської окружної прокуратури

Бобер Надія Петрівна

Напрямки діяльності:

- здійснення представництва інтересів громадян та держави в суді, їх захист при виконанні судових рішень;

- здійснення процесуального керівництва на стадії досудового розслідування, участі у судовому провадженні та оскарженні судових рішень щодо кримінальних правопорушень;

- узагальнення статистичних даних про результати роботи відділів Золотоніської місцевої прокуратури;

- забезпечення надходження необхідних інформаційних матеріалів щодо стану законності, злочинності тощо (статистичні та аналітичні дані інформації контролюючих, правоохоронних та державних органів);

- вирішення звернень громадян, службових та інших осіб, запитів і звернень депутатів місцевих рад, здійснення особистого прийому громадян, розгляд інформаційних запитів;

- здійснення роботи із секретними документами.

Золотоніської окружної прокуратури

Гомаз Валентина Віталіївна

Напрямки діяльності:

- здійснення нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян в органах та установах, а саме: в Золотоніському міськрайонному підрозділі КВІ УДПтС України в Черкаській області, Золотоніському відділі ДВС головного територіального управління юстиції в Черкаській області, в спеціальній палаті Золотоніської ЦРЛ, Золотоніському РВ УДМС України в Черкаській області;

аналіз (узагальнювання), вивчення стану прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян за дорученням керівництва;

- здійснення процесуального керівництва на стадії досудового розслідування, участі у судовому провадженні та оскарженні судових рішень щодо кримінальних правопорушень;

- узагальнення статистичних даних про результати роботи відділів Золотоніської окружної прокуратури;

- забезпечення надходження необхідних інформаційних матеріалів щодо стану законності, злочинності тощо (статистичні та аналітичні дані інформації контролюючих, правоохоронних та державних органів);

- вирішення звернень громадян, службових та інших осіб, запитів і звернень депутатів місцевих рад, здійснення особистого прийому громадян, розгляд інформаційних запитів;

- здійснення роботи із секретними документами.

Прокурор Золотоніської окружної прокуратури

Горідько Марина Володимирівна

Напрямки діяльності:

- процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, участь у судовому провадженні та забезпечення оскарження судових рішень щодо кримінальних правопорушень.

- аналіз (узагальнення), вивченння стану участі у судовому провадженні та забезпечення оскарження судових рішень щодо кримінальних правопорушень;

- періодичне проведення комплексного вивчення роботи з вирішення звернень та особистого прийому, причин надходження обґрунтованих звернень;

- узагальнення статистичних даних про результати роботи відділів Золотоніської окружної прокуратури;

- забезпечення надходження необхідних інформаційних матеріалів щодо стану законності, злочинності тощо (статистичні та аналітичні дані інформації контролюючих, правоохоронних та державних органів);

- вирішення звернень громадян, службових та інших осіб, запитів і звернень депутатів місцевих рад, здійснення особистого прийому громадян, розгляд інформаційних запитів;

- здійснення роботи із секретними документами.

Прокурор Золотоніської окружної прокуратури

Бобко Таїсія Борисівна 

Напрямки діяльності:

здійснення представництва інтересів держави в суді, їх захист при виконанні судових рішень;

здійснення діяльності у сфері захисту інтересів держави у сфері охорони дитинства, а також захисту прав і свобод дітей у формі:

- здійснення представницької діяльності у сфері захисту інтересів держави у сфері охорони дитинства, у судах та їх захисту при виконанні рішень;

здійснення заходів щодо виявлення кримінальних правопорушень у пріоритетних сферах прокурорської діяльності в порядку, передбаченому ч. 7 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру».