Header image alt text

Золотоніська місцева прокуратура

Громадянам

Звернення громадян

Діяльність органів прокуратури щодо вирішення звернень громадян регулюється положеннями Закону України «Про прокуратуру», Закону України „Про звернення громадян”, підзаконними нормативними актами з даного приводу.

16 липня 2015 року набрав чинності новий Закон України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 зі змінами і доповненнями.

Відповідно до положень вказаного Закону України «Про прокуратуру», які набрали чинності з 16.07.2015, на прокуратуру покладаються такі функції:

1) підтримання державного обвинувачення в суді;

2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених цим Законом;

3) нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;

4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

На прокуратуру не можуть покладатися функції, не передбачені Конституцією України.

Звертаємо Вашу увагу, що представництво прокурором інтересів громадянина або держави в суді відтепер здійснюється лише в межах, передбачених статтею 23 даного Закону.

Відповідно до ст. 23 «Про прокуратуру», представництво прокурором інтересів громадянина в суді полягає у здійсненні процесуальних та інших дій, спрямованих на захист інтересів громадянина, у випадках та порядку, встановлених законом.

Прокурор здійснює представництво в суді інтересів громадянина (громадянина України, іноземця або особи без громадянства) у випадках, якщо така особа не спроможна самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження через недосягнення повноліття, недієздатність або обмежену дієздатність, а законні представники або органи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси такої особи, не здійснюють або неналежним чином здійснюють її захист.

Наявність таких обставин обґрунтовується прокурором у порядку, передбаченому частиною четвертою цієї статті.

Крім того, що 30 вересня 2016 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», прийнятий Верховною Радою України 02.06.2016.До основного Закону держави внесено ряд змін, які стосуються організації та діяльності органів прокуратури. Зокрема, зі змісту Конституції України виключено розділ VІ «Прокуратура», натомість питанням прокуратури присвячено статтю 131¹ у розділі VIII «Правосуддя».

Норми вказаної статті визначають три основні функції прокуратури:

  1. Підтримання публічного обвинувачення в суді.
  2. Організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними ті іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку.
  3. Представництво інтересів держави в суді.

Разом з тим, відповідно до норм розділу XV «Перехідні положення» за прокуратурою зберігається функція досудового розслідування до початку функціонування органів, яким законом будуть передані відповідні функції, а також функція нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, — до набрання чинності законом про створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій.

Представництво прокуратурою інтересів громадян в судах у справах, провадження в яких було розпочато до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», здійснюється за правилами, які діяли до набрання ним чинності.

Представництво відповідно до пункту 3 частини першої статті 131¹ Конституції України виключно прокурорами здійснюється:

у Верховному суді та судах касаційної інстанції – з 1 січня 2017 року;

у судах апеляційної інстанції – з 1 січня 2018 року;

у судах першої інстанції – з 1 січня 2019 року.

Представництво органів державної влади та органів місцевого самоврядування в судах виключно прокурорами або адвокатами здійснюється з 1 січня 2020 року.

Разом з тим, відповідно до статті 131² Конституції України для надання правничої допомоги в Україні діє адвокатура. Виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення. Однак, впровадження вказаної норми буде здійснюватися поетапно:

у Верховному суді та судах касаційної інстанції – з 1 січня 2017 року;

у судах апеляційної інстанції –  з 1 січня 2018 року;

 у судах першої інстанції – з 1 січня 2019 року.

Графік

особистого прийому громадян працівниками Золотоніської місцевої прокуратури

Посади працівника місцевої прокуратури

ПІБ

Дні прийому

Керівник Золотоніської місцевої прокуратури Танцюра Валентин Юрійович Вівторок09.00 – 13.00
Перший заступник керівника Золотоніської місцевої прокуратури  Черненко Тарас Юрійович Вівторок10 00  - 1800  
Заступник керівника Золотоніської місцевої прокуратури Чумаченко Олександр Юрійович  Середа                10.00 — 13.00 в приміщенні Чорнобаівського відділу ЗолотоніськоЇ місцевої прокуратури
Заступник керівника Золотоніської місцевої прокуратури Кириченко Олександр Миколайович Середа                     09 00 – 13-00 — в приміщенні Канівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури
Прокурор місцевої прокуратури Потокі Андрій Андрійович Понеділок09 00 – 13 00          13 45 – 18 00
Прокурор місцевої прокуратури Циганник Андрій Вікторович Вівторок09 00 – 13 00          13 45 – 16.45
Прокурор місцевої прокуратури Гроза Юлія Валеріівна Середа09 00 – 13 00          13 45 – 18 00
Прокурор місцевої прокуратури Іванова Ольга Олександрівна Четвер09 00 – 13 00         13 45 – 18 00
Прокурор місцевої прокуратури Компанієць Марина Володимирівна Четвер09 00 – 13 00        13 45 – 18 00
Прокурор місцевої прокуратури Циганник Яна Леонідівна  Четвер09 00 – 13 00        13 45 – 18 00

ГРАФІК

виїзного прийому керівником Золотоніської місцевої прокуратури у I півріччі 2019 року

 

 

Населений пункт

Місяць прийому

День прийому

с. Великий хутір, Драбівського району Лютий  20.02.2019
с. Благодатне, Золотоніського району Березень 15.03.2019
с. Богуславець Квітень  10.04.2019
смт. Чорнобай Травень  16.05.2019
с. Гельмязів Гельмязівської сільської ради Червень  07.06.2019
м. Канів  Червень 21.06.2019

 

День прийому для кожного населеного пункту визначається додаткового не пізніше останнього дня місяця, що передує місяцю, в якому буде здійснено прийом та підлягає оприлюдненню через районну газету „Вісник Золотоніщини”, офіційний веб-портал місцевої прокуратури, орган місцевого самоврядування, на території якого здійснюватиметься прийом громадян.